събота, 26 декември 2009 г.

мисоги

Обичаят за измиване на мръсотията със студена вода - по възможност в бързотечаща вода или водопад датира от зората на японското религиозно съзнание и тая практика играе важна роля в японските митове за сътворяването и в Шинто обредите.Контактът с нечистотата и мръсотията на този несъвършен свят нарушава първичната природа на човека. затова мисоги пречиства човека от всичко скверно и възстановява връзката му със свещеното.Съществува външно мисоги - при което тялото се измива със студена вода, и вътрешно - когато се пречистват вътрешните органи с дълбоко, възстановително дишане.след правилното извършване на мисоги и възвръщането към изворите на живота, може да се изпита състоянието сумикири - кристална чистота на тялото и съзнанието. в това просветлено състояние човешкото сърце е светло и чисто като безоблачно

споделено присъствие

Както яркото слънце,
светещият небосвод
и синевата
на течащата вода
така и
благородството
отрасват в тъмното на нощта.

Когато присъщо ти е
да стоиш над бездна
и да запазваш
присъствие на духа
стъпвайки по тънък лед -
могъществото
движещо небето и земята
достъпно е за теб!