вторник, 19 май 2009 г.

тайнството

бракът е тайнство, при което след свободно обещание от жениха и невястата за съпружеска вярност пред Бога и църквата се благославя техният съпружески съюз и им се измолва благодат за пълно единодушие във вярата и за благословено раждане и християнско възпитание на децата им.

какво означава че бракът е тайнство? това, че благодатта на Светият Дух и Божието благословение се подават свише на съпрузите, във формата на невидимо, но действително съприкосновение с Бога.

бракът е установен от Самият Господ Бог още в Рая.

Няма коментари:

Публикуване на коментар