вторник, 19 май 2009 г.

достойнствата на християнският брак

Как мога достойно да опиша щастието от брака, който сключва Църквата, затвърдява принесената жертва и запечатва благословението, който възвестяват ангелите и който се обявява за действителен от небесният Отец? Колко славна е връзката на двама вярващи, които имат една надежда, живеят според едни правила и служат на един Господ! Те са брат и сестра, двамата са съпрузи, в тях няма разделение нито по тяло, нито по душа. Те наистина са двама в една плът, а където плътта е една, там и душата е една. Те заедно се молят, заедно постят, взаимно се поучават и подпомагат. Те са заедно в Църквата, заедно се приобщават в тайните Господни, заедно са в скърбите, в гоненията, във време на почивка и на радост. Никой от тях не скрива нищо от другия, никой не отбягва другия, никой не е в тежест на другия, те се съревновават помежду си кой от тях по-добре да славослови своя Господ. Христос се радва, като слуша всичко това и им изпраща Своя мир. Където са двама, там е и Той, там няма никакво зло.

Няма коментари:

Публикуване на коментар