вторник, 13 януари 2009 г.

Фенян наказва небето

Един монах попитал Фенян - Ако на десет хиляди мили от тук на небето няма и признак за облаче какво бихте казали за това?Бих ударил небето с тоягата си. отговорил Феян. Но какво е виновно небето? попитал отново монахът. В това че нямаме дъжд, когато трябва да го имаме и времето е по-лошо, когато трябва да е хубаво - отговорил Фънян.Ньоген - Майсторът по Дзен биел всички с голямата тояга - дори и Буда и патриарсите не могли да избегнат този дзенски удар. Неговата тояга е ръчката, с помощта на която той може да разтърсва цялата Вселена. Ако в съвършената мрежа на Вселената възникнат проблеми, Фънян с помощта на своята тояга ще поправи нещата както му е реда. Монахът - той е само мечтател, който се надява да живее в безкрайно блаженство, докато се кланя на изрисувания изтукан на Буда. Първият отговор е бил само едно предупреждение на Фенян но когато видял че монахът не го разбрал, той опростил отговора до такава степен, че би го разбрало и малко дете.

Няма коментари:

Публикуване на коментар