четвъртък, 29 януари 2009 г.

Чудното значение на света

Божият дух включва в себе си истинска сила - ки, семе, дух, анимус и анима. Ако мислите на детето са абсолютно спокойни, Небесното сърце може да бъде видяно, духовният интелект достига източника без чужда помощ. Тази същност живее действително в истинско пространство - стъклената стая, а великолепието на Светлината обитава в двете очи. Затова Архангелът преподава движението в кръг на Светлината, така че истинската същност да може да бъде постигната. Истинската същност е изначалният дух. Изначалният дух е именно същност и живот, и ако детето приема това, което наистина е в него, то е изначалната сила. И Светият дух е точно това нещо I но който и да е търсещият божият мир трябва да търси мястото където същност и живот изначално извират

Няма коментари:

Публикуване на коментар