понеделник, 19 януари 2009 г.

процесът на зачатие

Когато свърнахме по един завой на пътеката, забелязах широк ручей, който течеше вдясно по хълма. Звукът на буйна вода отекна в главата ми.
Шум на водопад. Усетих интуитивно, че трябва да го видя.
Заизкачвахме се по скалистия склон вдясно и приближавахме все повече към потока, като си пробивахме път сред по-гъсти и ниски дървета, докато стигнахме брега на поточето. То беше широко около метър и половина и много бързо. През дебелите клони на дърветата вляво виждах, че водата стига до една тераса. Тръгнахме по течението на потока, слязохме по няколко скални тераси и най-сетне се озовахме край водопада. Оттук можеше да се види голям вир на около три метра от нас. Нещо, което се движеше привлече погледа ми и аз отидох до края на скалата, за да погледна надолу. За моя изненада през мъглата и капчиците в края на вира успях да различа двама души, които приближаваха един към друг, обгърнати от мека розово-бяла светлина. Въпреки че светлината не бе много ярка, тя бе плътна, особено около техните рамене и бедра. Напрегнах се да различа силуетите на двата и видях, че са голи.
Това ли ме доведе да видим тук? - попита ме ти развеселено.
Аз не можех да откъсна очи от онова, което става. Знаех, че наблюдавах нашите енергийни полета - съпруг и съпруга. Ние се приближихме един към друг, полетата ни се сляха и ние се прегърнахме. Накрая много бавно видях как една нова светлина се оформяше в долната част на моето тяло. След няколко минути ние се откъснахме един от друг и аз опипах корема си. Малката светлина стана по-ярка и ние отново се прегърнахме. Говорехме нещо, но от водопада до нас не достигаха думите ни. После съвсем ненадейно астралните ни проекции изчезнаха. Разбирах че сме правили любов и бях в объркване.
Изглежда че зачеваме дете - каза ти- смяташ ли че имаме такова намерение?
Аз избухнах в смях.
Това не е земята. Разбира се че имаме намерение да заченем. На това ниво на енергия и интуиция да се извика една душа на земята е напълно съзнателен процес.
Но как така изведнъж изчезнахме?
Бяхме дошли тук проектирайки себе си мисловно чрез поле за пренасяне в пространството. Нашите астрални тела могат да се разхождат използвайки молитвеното поле като усилвател. Тук няма ограничения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар