четвъртък, 29 януари 2009 г.

божественото съзнание - сърцето

Духът съществува чрез себе си, и може да се каже че е Значение. Значението няма име и сила - то е единствената същност, единственият изначален дух. Същност и живот не могат да бъдат видени. То се съдържа в Светлината на Небето. Светлината на Небето не може да бъде видяна. Тя се съдържа в двете очи.
Сърцето е това, над което няма нищо. Тайната на живота се състои в употреба на действие, за да се постигне недействие. Човек не бива да желае да пропусне междинните стъпки и да проникне директно. Работата е върху същността. Докато го правим е важно да не вървим по грешен път.
Сърцето е светлината. Какъв цвят има светлината?

Оловото на водната област има само един вкус...

Няма коментари:

Публикуване на коментар