понеделник, 19 януари 2009 г.

вричане

Днес ще те заведа до една красива скална издатина, от която може да се види огромна зелена долина. Ти си бил там.
Това е едно чисто духовно равнище, идваме с мисия да тласнем света към пълно духовно осъзнаване, поколение след поколение, и то колкото се може по-съзнателно. Ето защо участваме в жизнения процес най-пълноценно от самото начало - фактически още преди раждането си. Винаги съществува интуитивна връзка между майката, бащата и нероденото дете преди раждането. Душите започват да осъществяват контакт с родителите си преди зачатието. Тяхното присъствие става осезаемо, особено за майката. Това е част от процеса на решаване дали бъдещият родител е действително правилният. Същата интуиция е заложена и в процеса на създаване на семейство, ако се замислиш. Когато хората се научат да търсят съзнателно своя партньор, основният им критерий е страстта, но това не е единственият фактор. Ние също получаваме интуитивно прозрение за това какъв ще бъде животът ни с определен човек. Разбираме, независимо дали напълно съзнателно или не, дали стилът на живот с този именно човек ще бъде напредък в сравнение със стила и отношенията при които ние самите сме израснали. Разбираш ли какво искам да кажа - изборът на правилен партньор е много важен от еволюционна гледна точка . Когато започнем да получаваме интуитивни усещания за дете, което желае да се роди, при нас винаги възникват въпросите - защо това дете иска да се роди при тези родители? Какво би искало да бъде това дете, като порасне? Как то ще разгърне и разшири познанията и разбиранията, които е намерило при нас?
Майката и бащата интуитивно усещат как детето ще използва мъдростта, която ще открие при тях и ще я разгърне още повече, неродената душа преминава през същия процес в една преджизнена визия на това, което иска да осъществи, т.е. тя получава преди въплъщението си пълна представа за бъдещия си живот. следва процесът на зачатие

Няма коментари:

Публикуване на коментар