четвъртък, 8 януари 2009 г.

извънтелесно пътуване

... Вечерта на втория ден в открито море, след като оставихме зад гърба си Кинсейл, започна жестока буря, която продължи девет дни. През това време не видяхме нито слънце, нито звезди, нито друг кораб. Фалшбордовете на носа бяха отнесени, една от котвите се откачи от въжетата, с които беше привързана, и причини значителни щети, преди да бъде закрепена отново, няколко здрави платна, специално пригодени да издържат на бурите, бяха отнесени, въпреки че бяха плътно навити, а гиковете бяха изпотрошени.
През нощта след осмия ден от бушуването на бурята тя малко постихна и за първи път, откакто бяхме напуснали пристанището можах да се наспя. На разсъмване сънувах, че виждам жена си, която бях оставил в Съединените щати, да идва до вратата на моята каюта, облечена в нощницата си. Изглежда на вратата тя откри, че не съм сам в каютата,поколеба се за миг, а после пристъпи напред откъм моята страна, наведе се, целуна ме и след като нежно ме погали в продължение на няколко секунди, безшумно излезе.
Когато се събудих с изненада погледнах към моя спътник - подпрял се на лакът, той ме гледаше втренчено. Ти си голяма работа, каза накрая той, щом като една дама ти прави такива посещения.Настоях да ми каже какво има предвид, което отначало той отказа да направи,но после ми разказа какво е видял, докато бил напълно буден и си лежал в койката. Разказът му напълно съответстваше на съня ми.

Няма коментари:

Публикуване на коментар