неделя, 1 февруари 2009 г.

по светло е отколкото се очаква

чрез съсредоточаване на мислите - човек може да лети
чрез съсредоточаване на желанията - той пада.

когато ученик отделя малко внимание на своите мисли и много внимания на своите желания - той тръгва по пътя на безнравствеността.
само чрез съзерцание и спокойствие възниква истинската интуиция - именно затова методът на стичането назад е необходим.

същността е чиста. само човешките предубеждения я опорочават.

светлината не е само в тялото, нито само извън тялото. планините и реките в огромната земя се осветяват от слънцето и луната, всичко това е тази светлина. затова тя не е само вътре в тялото. разбирането и яснотата, знанието и просветлението, и всяко движение на духа са подобни на тази светлина - затова тя не е само нещо извън тялото.

съчетанието между духа ми и душата ми е светлината на небето и земята и изпълва хилядите пространства. но също така светлината на човешкото ми тяло се процежда от небето и покрива земята. затова точно както светлината ми се движи в кръг така небето и земята , планините и реките, всички те се въртят заедно с мен по същото време... концентрирането на светлината в очите е победата с поглед.

дете, внимавай. няма друг път и друга истина и друг живот освен Исус Христос

няма друга победа с поглед

ако дори ден не практикуваш общуването с Бога - енергията изтича навън - кой знае накъде... ако общуваш само четвърт час - можеш да прекараш хиляди часове в хармония.

Освобождението е в окото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар