петък, 20 февруари 2009 г.

Южната планина

Шишуан живеел в Южната планина, Куанхи - в Северната. Веднъж един монах от Северната планина дошъл в Южната при Шишуан. Майсторът му казал: "Моят южен манастир не е по-високо в сравнение с манастира на север." Монахът не знаел какво да каже и си замълчал. Когато монахът се върнал при Куанхи и му разказал за разговора си с Шишуан, Куанхи отбелязъл: "Трябваше да му кажеш, че аз съм готов да вляза в Нирвана почти всеки ден."

Ньоген:
Този монах бил обладан от идеята за сравнение, затова посещавал манастир след манастир. Шишуан прочел това върху лицето му и се опитал да го поправи, но монахът се объркал и си замълчал. Това мълчание нямало нищо общо с Дзен. Когато той се върнал в първия манастир, добросърдечният Учител не му се накарал, а се опитал да му посочи без сравнение тъждеството. Човешкият стремеж е причина за страданието, то предизвиква стремежа към нещо друго, така човек никога не може да избегне самсара, притеснението, суетата на живота. Нирвана погасява страданието, разрушавайки стремежа. Двамата Учители изразили невъзмутимо спокойствие. Винаги трябва да бъдем внимателни към човека, който е обладан от идеята за сравнение и посещава сбирка след сбирка. В това няма полза за никого.

Няма коментари:

Публикуване на коментар