понеделник, 2 февруари 2009 г.

когато кокошката отсъства

кокошката може да измъти своите яйца, защото нейното сърце винаги слуша. това е важно твърдение. причината кокошката да може да измъти яйцата е поради силата да затопля. но силата на топлината може само да стопли черупките тя не може да проникне във вътрешността. затова със своето сърце тя провежда топлината навътре. това тя прави чрез своето слушане. по този начин съсредоточава цялото си сърце. когато сърцето проникне, силата прониква и пиленцата получават силата на топлината и започват да живеят. затова кокошката, даже когато е оставила яйцата си, винаги се вслушва съсредоточено. така съсредоточаването на духа не се прекъсва. тъй като съсредоточаването на духа не се прекъсва нито силата на топлината прекъсва денем или нощем, духът се пробужда за живот. пробуждането на духа е осъществено защото първо егото е умряло. когато човек позволи егото му да умре тогава изначалният дух се пробужда за живот. да убиеш егото си не означава да го оставиш сухо и изчерпано както се случва в приказката на Дж.К.Роулинг - Косматото сърце на магьосника. Да убиеш егото си означава да направиш същността си неделимо цяло събрано в едно.

Няма коментари:

Публикуване на коментар