понеделник, 23 февруари 2009 г.

общуване с Каннон

Каннон е инкарнация на милосърдието на земята. Аз съм Каннон, милосърдната. Аз съм въплъщението на майката. Всеопрощаваща. Лекуваща. Милостива.
Във връзката си с мен ти възстановяваш образа си такъв, какъвто майка ти те е виждала в началното училище-поставям те на мястото на майка ти - да се погледнеш с нейните очи. Това в найкан се нарича огледалото на другия и е съвършено различно от психоанализата. В разговорите си загатваме актуалните проблеми постепенно - слушаме музика, извикваме спомени от детството, от предходните дни... Постепенно ставам красива гейша. Забелязваш някои проявления на терапията Найкан - видения за светлина, потапяне в сълзи, природата и хората придобиват особено качество, ставаш по-чувствителен, изпитваш огромна радост, започваш да разбираш гледната точка на другите, изпитваш желание да се трудиш за другите, да служиш, настъпва цялостна промяна в съзнанието ти, изпитваш все по-голямо желание да поемеш отговорността за самия себе си, тревогата намалява и те обзема спокойствие.
С какво си служа? Морал, изповед, себераздаване.
Балансирам между майката и гейшата, за да пробудя чувството ти за себесъстрадание, и да те освободя от илюзията за един иманентно съществуващ Аз.

Няма коментари:

Публикуване на коментар